Nofisol Group

Everdenberg 9-d
4902 TT Oosterhout
P.O Box 4042
4900 CA Oosterhout

Tel : +31-(0)162-431231
Fax : +31-(0)162-420235
Mail : europe@nofisol.com

Ons is gebleken dat met betrekking tot de toepassing van Geluidschotten als Brandschot niet iedereen op een transparante manier communiceert cq. niet alle rapporten en productbladen, die beschikbaar zijn in de markt, even duidelijk cq. leesbaar zijn.
Op dit moment worden door veel fabrikanten veelal de meetresultaten gecommuniceerd en niet de wijze hoe deze meetresultaten tot stand zijn gekomen en/of hoe deze resultaten dienen te worden geinterpreteerd. Vaak blijkt het toepassingsgebied nl. beperkt is en wordt dit niet altijd even duidelijk vermeld.

Om eea inzichtelijk te maken waarop u dient te letten bij het lezen van de diverse rapportages en productbladen hebben wij het onafhankelijke bureau van raadgevende ingenieurs, Peutz, gevraagd eea duidelijk en inzichtelijk te maken, resulterend in de volgende rapportage :

Brandwerende barrières: achtergronden van de eisen en bepalingsmethode.
Leeswijzer bij testrapporten

Achtergrond

Criteria Brandwerendheid

Toepassing

Inbouwdetails

Ondersteuningsconstructie

Interpretatie meetresultaten

Toepassingsgebied

Het volledige document is uiteraard ook te downloaden.