Nofisol 22


Nofisol 22 is een geluidschot specifiek ontwikkeld voor het dichtzetten van het plenum boven lichte scheidingswanden en onder verhoogde vloeren. Door toepassing van het Nofisol 22 geluidschot wordt de totale overlangs- geluidisolatie van een constructie verbeterd.

Afmetingen

Lengte : 1200 mm
Hoogte : Variabel tussen de 80 – 2000 mm

Verwerking als Geluidschot

Meet het Nofisol 22 schot met een kleine overmaat in, zodat deze strak tussen de constructies kan worden aangebracht. Nofisol 22 schotten kunnen ter plaatse op maat worden gemaakt met behulp van een isolatiemes of een handzaag. Plaats het schot op zijn plek en kantel het schot in zijn uiteindelijke positie. Om geluidslekken te voorkomen dienen de schotten strak tegen elkaar te worden geplaatst. De naden onderling en met de omringende constructie dienen enkelzijdig te worden afgetaped middels Nofisol alu tape.

Extra verwerking bij toepassing als Brandschot

Om het Nofisol 22 schot brandwerend af te werken dient men voor het plaatsen van het schot 2x 12,5 mm dikke gipsstroken in het bandraster te plaatsen. Deze gipsstroken dienen ter afkoeling van het bandraster bij brand. Bijkomend montage voordeel is dat door deze bandrastervulling het Nofisol 22 schot eenvoudiger is aan te brengen en meteen de afwerking ter plaatste van de noniusvoet wordt vereenvoudigd cq. verbeterd. Naden onderling en met de bouwkundige constructie dient men achteraf na te lijmen middels Nofisol brandwerende lijm. Voor verdere details verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Voor details met betrekking tot het toepassingsgebied en de bijbehorende begrenzingen cq. aansluitingen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.Nofisol 22