Nofisol Group

Everdenberg 9-d
4902 TT Oosterhout
P.O Box 4042
4900 CA Oosterhout

Tel : +31-(0)162-431231
Fax : +31-(0)162-420235
Mail : europe@nofisol.com

STABU


STABU, leverancier van de “i” in "BIM”. De bouwsector staat voor een gigantische uitdaging.

Het huidige bouwproces moet de komende jaren voortdurend aangepast worden aan de ontwikkelingen van de eenentwintigste eeuw en de constant veranderende bouw wet- en regelgeving. In de nabije toekomst werken bedrijven uit de gehele keten intensief samen, wordt informatie online uitgewisseld en komt er ruimte om met innovatieve oplossingen tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers.

Om deze opgave zo effectief mogelijk vorm te geven, moeten we als sector onze krachten bundelen. BIM, nieuwe contractvormen en functioneel specificeren moeten zo snel mogelijk verder op elkaar worden afgestemd. Hiervoor is ook een nieuwe specificatiesystematiek nodig die de bouw in staat stelt om effectief met deze methodieken aan de slag te gaan. Een standaard die gebruikt wordt door iedere partij in de keten om de kwaliteit die we als sector nastreven te realiseren.

STABU ziet dit als haar verantwoordelijkheid. Met de huidige STABU2-bestekssystematiek wordt meer dan 50% van alle B&U-projecten in Nederland gespecificeerd. Dat betekent dat de ruim 1.200 STABU-gebruikers jaarlijks bouwprojecten beschrijven met de STABU2-bestekssystematiek met een totale waarde van 25 tot 30 miljard, zowel nieuwbouw, verbouw, sloop en renovatie. Als stichting is STABU bovendien onafhankelijk van welke partij dan ook. Dat maakt haar bij uitstek de partij om gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling in de bouw- en beheerketen te beheren en beschikbaar te stellen.


STABU Bouwbreed: De nieuwe basis voor het bouwproces


Met STABU Bouwbreed biedt STABU een pragmatische oplossing die flexibel genoeg is om verschillende vormen van specificeren, zoals functioneel of op prestaties, in de toekomst te ondersteunen. Naast de werksoortensystematiek (ieder soort werk een eigen Hoofdstuk) biedt STABU binnen STABU Bouwbreed onder andere een pragmatisch opgebouwde classificatie voor het technisch beschrijven van gehele bouwsystemen en installaties. Geen theoretische beschouwingen maar een praktijkgerichte aanpak om systemen en installaties te specificeren. De ‘starre’ koppeling met de NL/SfB wordt hierdoor losgelaten.