Nofisol Brandwerende Applicaties


Nofisol verzorgt een compleet certificerings traject voor applicatie bedrijven die zich richten op het dichten van sparingen en doorvoeringen door Nofisol Brandschotten, wanden en/of bouwkundige constructies.

Om fouten bij de verwerking te voorkomen is er een eenduidige montage methodiek ontwikkeld voor het gehele assortiment Nofisol applicatie materialen.. Deze montage methodiek is afgestemd is afgestemd op de hedendaagse praktijk. Nofisol brengt theorie en praktijk samen in een eenduidige montage richtlijn. Naast het inbouwen van de Nofisol brand- & geluidschotten wordt er aandacht geschonken aan alle doorbrekingen van  de Nofisol brand- & geluidschotten door middel van leidingwerk en bekabeling.

Nofisol verzorgt montage cursussen specifiek voor de montage van Nofisol brandschotten en het Nofisol brandwerende doorvoeringen systeem wat uiteindelijk leidt tot een bedrijfscertificering en certificering van individuele applicateurs.