Nofisol Group

Everdenberg 9-d
4902 TT Oosterhout
P.O Box 4042
4900 CA Oosterhout

Tel : +31-(0)162-431231
Fax : +31-(0)162-420235
Mail : europe@nofisol.com

Nofisol 33-LP

Nofisol 33-LP is een geluidschot specifiek ontwikkeld voor het dichtzetten van het plenum boven lichte scheidingswanden en onder verhoogde vloeren.

Door toepassing van het Nofisol 33-LP geluidschot wordt de totale overlangsgeluid-isolatie van een constructie verbeterd.
Technische Data :

Lengte : 1200 mm
Hoogte : Variabel tussen de 80 - 2000 mm *
Geluidisolatie : Rw (c;Ctr)=33 (-3,-8) dB ISO 717-1:1996
Brandwerendheid bij beoordeling volgens Europese criteria *
Thermische Isolatie : tot EI 30
Integriteit
: tot E 120
Warmtestraling : tot EW 120
Weerstand tegen rookdoorgang : 202 minuten op basis van NEN 6075-2011
Rookdoorlatendheid
: Sm op basis van NEN 6075-2011
Cradle to Cradle certifiedTM : Silver level


Verwerking als Geluidschot

Meet het Nofisol 33-LP schot met een kleine overmaat in, zodat deze strak tussen de constructies kan worden aangebracht. Nofisol 33-LP schotten kunnen ter plaatse op maat worden gemaakt o.a. met behulp van een isolatie mes. Plaats het schot op zijn plek en kantel het in zijn uiteindelijke positie. Om geluidslekken te voorkomen dienen de schotten strak tegen elkaar te worden geplaatst. Aftapen van de naden onderling en met de omringende constructie met Nofisol Alu tape is NIET noodzakelijk.


Extra verwerking bij toepassing als Brandschot / Rookschot

Om het Nofisol 33-LP schot brandwerend af te werken dient men voor het plaatsen van het schot 2x 12,5 mm dikke gipsstroken in het bandraster te plaatsen. Deze gipsstroken dienen ter afkoeling van het bandraster bij brand. Bijkomend montage voordeel is dat door deze bandrastervulling het Nofisol 33-LP schot eenvoudiger is aan te brengen en meteen de afwerking ter plaatste van de noniusvoet wordt vereenvoudigd c.q. verbeterd. Naden onderling en met de bouwkundige constructie dient men achteraf, dotsgewijs, na te lijmen middels Nofisol brandwerende lijm Voor verdere details verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

* Voor details met betrekking tot het toepassingsgebied, de bijbehorende beperkingen, begrenzingen c.q. aansluitingen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Nofisol 33-LP

Download Nofisol 33-LP

Wandaansluiting Nofisol bij toepassing als brandschot