Sponningen


Nofisol is in staat tijdens de productie van de Nofisol brand- en geluidschotten deze schotten te voorzien van sponningen aan zowel de kopse zijde als de onderzijde. Functie van de sponning aan de kopse zijde is dat de afhangers dan beter in het schot verdwijnen. Hierdoor is een naadloze montage van de Nofisol schotten mogelijk. De sponning aan de onderzijde wordt toegepast om de schotten beter aan te laten sluiten bij speciale bandrasters zoals bijvoorbeeld een Philips bandraster of een Nexus (Nord Profil) bandraster. De te fabriceren sponning wordt in overleg bepaald, eea afhankelijk van de toepassing.